Sabtu, 17 Maret 2012

rangkuman agama dinasti abbasiyah uhbt smt.2

Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Masa Dinasti Abbasiyah

I. SEJARAH
• Berdasarkan surat al-alaq (perintah untuk membaca)
• Mengajarkan ilmu menggunakan sistem halaqah
• Ilmu pengetahuan umum disebut juga ulumud dakhilah
• Berpusat di damaskus, kuffah, basrah, mekah, madinah

II. TOKOH ILMUAN MUSLIM
• Dimulai saat rasul diangkat menjadi rasul dan lalu berdakwah
• Siti aisyah : menghafal hadis-hadis
• Abu bakar ash-shiddiq menyelamatkan islam dari perpecahan
• Usman bin affan : melakukan perubahan di pemerintahan dan militer
• Ali bin abi thalib : membersihkan pejabat2 yang korupsi

- Tokoh muslim yang peranannya pada masa Daulah Bani Umayyah
• Hasan basri (memberi tanda di alquran)
• Umar bin abdul aziz (mengumpulkan hadis)
• Ibnu syihab az-zuhri (pengumpulan dan pengkajian hadis)
• Abu hurairah, jabir bin abdullah, abdullah bin umar bin khattab, anas bin malik, abu said al khudri, abdullah bin abbas (ilmu hadis)
• Umar bin abdul aziz, ikrimah, dll (mengembangkan ilmu hadis)
• Abdullah bin abbas (Ilmu tafsir)
• Imam hanafi dan imam malik (ilmu fikih)
• Hasan al basri dan rabiah al adawiyah ( ilmu tasawuf)

A. BIDANG AGAMA
- Ilmu Tauhid / ilmu aqidah / ilmu teologi : membahas ttg keesaan allah swt
• Abu hasan al-asyari
• Abu mansur al-maturidi

- Ilmu Fiqih / ilmu hukum islam : membahas ttg masalah2 tata cara ibadah dan muamalah, ada 4 mazhab
• Imam hanafi
• Imam maliki
• Imam syafi’i
• Imam hambali

- Ilmu Akhlak : membahas tentang tingkah laku dan perbuatan manusia
• Ibnu miskawaih
• Imam ghazali

B. BIDANG PENGETAHUAN UMUM DAN TEKNOLOGI
- Fisika : membahas ttg gejala alam yang tidak hidup/ materi dalam lingkup ruang dan waktu
• Al farabi
• Ibnu haitsam
• Kamaluddin al-farisi
• Abu rihan al-bairuni
• Al-jaldaki
• Abdul qadir thabari
• Ibnu fadhulullah al-umar (ensiklopedia)

- Matematika : membahas tentang berfikir secara logis
• Muhammad bin musa al-khawarizmi
• Al-battani

- Ilmu kimia : membahas ttg reaksi mahluk hidup dan mahluk tak hidup
• Jabin bin hayyan
• Izzudin al-jaldaki

- Ilmu kedokteran : membahas ttg kesehatan dan penyakit pada manusia dengan menggunakan caracara yang telah ditentukan
• Ibnu sina
• Ar-razi
• Ibnu rusyd

- Biologi : membahas ttg mahluk hidup
• Muhammad ad-damiri
• Zakariya al-qazwini
• Ibnu al-awam

- Astronomi : ilmu falaq yang lahir ketika masa khalifah almakmun
• Al-fazari
• Nazir ad-din tusi

- Ilmu Sosial : membahas ttg kemasyarakatan
• Al-mawardi
• Ibnu khaldun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar